Quote

Sri Siddharameshwar Maharaj

In the waking state, the husband, the wife, the king, and queen, are all as false as in a dream. The one who understands this well, is the Incarnation of the Incarnation. He himself is God. The Scriptures, the Vedas, you, I, all are only a myth. This world is a dream. One who awakens from this dream, is truly awakened. In this world appearance, we really own nothing. We say that we should not die and we have to be careful accordingly. That is not how it is in the game of chess. In chess, the man who is defeated is not hanged, nor does the one who wins gets any kingdom. This Illusion is like a game of chess. When a game of chess is over, the players go away with only what they brought with them to the game. What kingdom or spoils can they take away? In short, this world is a game of chess. What is visible is Brahman, but I ask you, what is beyond this appearance? It is Parabrahman. I ask you, “What and how is it?” “That” is Shiva. “That” is Brahman, which is the Truth. There is no horse, house, or man. There is only One, nothing else. However, “That” has no name, no shape. It “is,” that’s all. There is no asking what “It” is, or how “It” is. The dictates of the Vedas are all like a dream. Bondage and freedom are false. One who understands this and lives a natural life has no insistence that some thing should be done, or should not be done. To do, or not to do, is the thought belonging to the “body-consciousness.” Many were able to be completely and perpetually free by withdrawing from the worldly life, but they also kept the sense that they were “somebody.” Even when they attained victory, to be immovable or movable, are factors belonging to the body. Such a one valued himself, or conceived of himself, in relation to the body only. Such conceptual delusion should not be there. Really we are nothing and at the same time, we are all things. Not one, not two, not even zero. Elephant, dog, horse, we are all these, we are everything.

— Sri Siddharameshwar Maharaj – Master of Selfrealization – Talk 04/11/1935

The Game of Chess

8 responses »

 1. op eng “gudd” Mannéier erklärt, mee nach ëmmer nët “alles” verstaan…… mee ëmmer een Stéick méi….. 😉
  fannen och flott, dass de elo puermol d’Photo den “Auteuren” derbäi gesaat huess, lauter extraordinär Mënschen!

  • Meng 365 Deeg sinn den 5. Oktober eriwwer. Ech wollt daat oofschléissen wéi wann e Film eriwwer ass, mat engem Mount wou ech all Daag eng Foto vun denen Leit weisen déi ech iwwert d’Joer zitéiert hunn. Ech hunn och keng Fotoen méi. 🙂
   An dann muss ech mir eng aaner afalen lossen… villäicht mol erem e bessi Fotoen machen… Merci fir deng Visite.

   • Ma dat ass eng gudd Iddi…..!
    Mee wat mache mir dann nom 5. Oktober….? 😉
    Nee serieux, Respekt fir déi 365 Deeg un Insperatiounen… ech weess nët op ech do duer gehalen hät!
    Merci!

    • Jo, et war net einfach. Virun allem déi Zäit wou ech am Nepal war, an och an Irland. Internet ass jo net emmer iwwerall. Ech halen den Blog mol bis den Domainnumm oofgelaaf ass, an bis dohin schreiwen ech och villäicht gelegentlech eppes. Mol kucken. Awer, all Daag eppes ze fannen fir ze schreiwen ass mat vill Stress verbonnen well een jo net emmer Zäit, Inspiratioun oder Loscht huet dozou. Merci 🙂

Share your Thoughts

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s